skip this
  Saradnici

  Lux Hermophos

  Rođen u Nišu. Još u detinjstvu je ispoljavao interesovanje za okultizam, a ubrzo se javilo i interesovanje za jogu, astrologiju, jungovsku psihologiju, mitologiju, istoriju religije i posebno za kultove Sunca. Vremenom, teorijsko i praktično usmerenje se sve više menjalo dok je proučavao i/ili praktikovao kabalu, gnosticizam, tantru, hermetizam i mnoge druge pravce. Danas je posvećen proučavanju i praktikovanju tradicionalne Kabale.

  Monada Adonai

  ...je titula i status beogradske posvećenice tradicionalnog zapadnog hermetizma koji je našao svoj vrhunac u sistemu Teleme. No, njen je magijski život čvorište više tradicija koje sve prihvataju Telemu kao jednu od sestrinskih opcija. Savremeni gnostički vudu, balkanska i šira tradicija Velike Boginje Hekate, neimenovani podunavski šamanizam, neognosticizam i izvesne struje koje se kriju pod okriljem Vike su samo jedan deo njenih interesa.

  Tau Zostrijan

  Zaređeni je gnostički biskup i inicirani tantrik u Adi-Nat i Kaula Sampradaji. Objavljivao je tekstove u više svetskih časopisa pod raznim imenima, autor je jedne knjige i nekoliko predgovora za druge knjige. Oblasti naročitog interesovanja su mu mistični načini isceljivanja, sveti erotizam, enohijanski sistem rada sa anđelima i upotreba Tarot karata.

  Dejan

  Zaljubljenik i proučavatelj okultnog i svega ezoteričnog i neobičnog dugi nîz godina. Veruje da je teorija ništavna bez prakse.

  Kalina Karavlah

  Skoro nepoznata u javnosti, Kalina Karavlah je božanstvo onima kojima je pomagala u životu. Poreklom iz Kladova, izdanak više naroda, od najranije je mladosti bila svedok svakodnevne borbe njene bake, ali i svojih predaka protiv demona tmine koji su napadali prijatelje i rodbinu koju je ona štitila.

  Redraida

  Od malih nogu ima jako interesovanje za božanskom stranom i monoteističkim religijama. Kao takav, veoma rano se posvetio proučavanju Judaizma, Hrišćanstva i Islama ― Avramovih religija.
  Veruje u to da je Bog – u različitim vremenskim periodima – slao Svoje poslanike/proroke/anđele „običnim“ ljudima, da ih podseti na svoju dužnost prema Bogu, svome Tvorcu. Kao sklop monoteističkih religija, proučavao je i Bahai (Bahaizam).

  Miodrag Milanović

  Istoričar-strukturalista, honorarni novinar i publicista. Diplomirao je na Filozofskom Fakultetu u Sarajevu 1979. godine. Pored brojnih članaka obavljenih u dnevnoj i periodičnoj štampi, autor je tri važne studije na teme drevne i stare srpske istorije obrađene u knjigama »Istorijsko Poreklo Srba«, »Srpski Stari Vek« i »Pisani izvori i komentari o povesti Srba sa hronologijom«.

  

  Trostruki Mesec (Privezak)

  3.000 R. S. D./30 €

  Veštičije Kamenje

  3.000 R. S. D./30 €